Do szybkiego przenoszenia osób w pionie lub poziomie za pomocą dźwigu czy helikoptera stosuje się specjalne kosze transportowe. Mogą być w konstrukcji sztywnej (stalowe) lub składanej (linowe).

Zawartość zestawu Helicopter Crash Rescue Equipment jest określona w przepisach CAP 437 dotyczących budowy i wyposażenia lądowisk dla śmigłowców na obiektach off-shore.  Sprzęt jest przechowywany w specjalnie oznakowanej  skrzyni  w rejonie pokładu heli-deck. 

Awaryjny sprzęt bosmański obejmuje wiele pozycji, m.in. :

Sprzęt ten służy do zabezpieczenia załogi statku przed negatywnymi skutkami oddziaływania chemikaliów. Zarówno Kodeks IBC (International Bulk Chemical) jak i Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods) nakładają obowiązek posiadania na statku przewożącym chemikalia odpowiedni sprzęt ochrony osobistej dla osób pracujących w kontakcie z tymi materiałami.

Rezolucja IMO wymaga, aby statki morskie przewożące ropę naftową były wyposażone w sprzęt do ochrony ekologicznej, przystosowany do walki z rozlewami olejowymi powstałymi na statku. Szczegółowe przepisy OPA90 (The Oil Pollution Act of 1990) rozgraniczają dwie grupy statków :

Pozostały sprzęt ratowniczy, awaryjny i ochronny

Oferujemy szeroki zakres pokładowego sprzętu ratowniczego, awaryjnego i ochronnego stosowanego na jednostkach pływających i obiektach off-shore. Oprócz typowych produktów aranżujemy i kompletujemy także wyposażenie pod indywidualne potrzeby klienta.