Przeglądy i serwis indywidualnych środków ratunkowych

Stosowne zapisy, zawarte w Konwencji SOLAS, a także odrębne przepisy Administracji Morskiej, czy też Instytucji Klasyfikacyjnej dla danej jednostki pływającej, precyzują wymagania dotyczące ilości i rozmieszczenia, indywidualnych środków ratunkowych.
Zapisy te zawierają również zalecenia dotyczące sposobu i częstotliwości  prowadzenia ich okresowych przeglądów.

Pasy Ratunkowe

Pneumatyczne pasy ratunkowe spełniające wymagania Konwencji SOLAS, powinny być poddane kontroli technicznej w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesiący.

Jako autoryzowany serwis firm:

  • Mullion
  • Kadematic
  • Eval
  • Rongsheng

wykonujemy w pełnym zakresie, przeglądy okresowe i atestację, produkowanych przez nie, pneumatycznych pasów ratunkowych SOLAS oraz pneumatycznych pasów asekuracyjnych.
Dodatkowo oferujemy w okresach 12 i 24 miesięcy (wg zaleceń producenta)  przeglądy innych pneumatycznych pasów asekuracyjnych.

W przypadku zgłoszenia potrzeb, wykonujemy przeglądy techniczne, naprawy lub uzupełnienia w wyposażeniu wypornościowych pasów ratunkowych lub kamizelek asekuracyjnych.

Koła Ratunkowe

W przypadku zgłoszenia potrzeb, wykonujemy przeglądy techniczne, naprawy lub uzupełnienia w wyposażeniu kół ratunkowych.

Kombinezony Ratunkowe

Jako autoryzowany serwis firm:

  • Mullion
  • Hansen Protection
  • Sportis
  • Rongsheng

wykonujemy w pełnym zakresie, przeglądy okresowe i atestację, produkowanych przez nie różnego typu kombinezonów ratunkowych.

Stosownie do najnowszych zapisów w Konwencji SOLAS, oferujemy również okresowe przeglądy z jednoczesnym wykonaniem testu szczelności kombinezonów ratunkowych pozostałych producentów.