Przegląd roczny i pięcioletni

Jedną z koniecznych procedur dotyczących łodzi ratunkowych , ratowniczych i żurawików jest coroczna inspekcja. Inspekcja to sprawdzenie stanu technicznego żurawika oraz windy ze szczególnym zwróceniem uwagi na hamulec oraz stan kół zębatych w przekładni ,a w razie konieczności naprawa lub wymiana części. Przy serwisie łodzi ratunkowych i ratowniczych, elementem wymagającym największej uwagi serwisantów jest przekładnia zwalniająca. Sprawdzeniu podlega również stan ogólny łodzi, silnik z przekładnią oraz wyposażenie.

Co 5 lat należy również wykonać przegląd pięcioletni. Jest to rozszerzona forma przeglądu rocznego. Rozszerzona o czynności serwisowe, wymianę w zależności od producenta części obligatoryjnie oraz próby obciążeniowe żurawików i łodzi z przeciążeniem nie mniejszym niż 110% dopuszczonego obciążenia roboczego.

Przeglądy wykonujemy zgodnie z SOLAS rozdział 3, ustęp 20 oraz IMO MSC.1/Circ. 1206 /Rev.1.

Posiadamy autoryzację grupy Palfinger oraz uznania DNV-GL, BV, LR oraz Urzędu Morskiego na wykonywanie serwisu żurawików I łodzi.