Przeglądy łodzi ratowniczych SOLAS

Od wielu lat przeprowadzamy przeglądy roczne i pięcioletnie łodzi ratowniczych zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS i Rezolucji IMO MSC.1/Circ.1206/Rev.1.

Przeglądy wykonujemy bezpośrednio na statku lub w naszej hali serwisowej. Standardowy przegląd obejmuje sprawdzenie stanu kadłuba łodzi, pomiar szczelności tub wypornościowych w łodziach typu RHIB i nadmuchiwanych, przegląd silnika oraz przegląd wymaganego na łodzi wyposażenia.

Poza samym przeglądem łodzi ratowniczych jesteśmy w stanie wykonać na bieżąco wszelkie wymagane naprawy kadłuba czy tub nadmuchiwanych i uzupełnić brakujące lub przeterminowane wyposażenie.

Po zakończeniu przeglądu wystawiamy odpowiedni certyfikat potwierdzający jego przeprowadzenie i gotowość łodzi do użytkowania.

Griffin Marine  posiada uznania DNV-GL, BV, LR oraz Urzędu Morskiego na wykonywanie przeglądu łodzi ratowniczych.