Systemy ochrony przeciwpożarowej

Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy systemów gaśniczych; CO2, pianowych, proszkowych, instalacji gaszenia wodą oraz mgłą wodną, a także instalacji gaśniczych na gazy obojętne i zastępniki halonu.

 

W sprawie zapytań i ofert prosimy o kontakt z działem serwisowym w Gdyni.