Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwacje i naprawy systemów gaśniczych; CO2, pianowych, proszkowych, instalacji gaszenia wodą oraz mgłą wodną, a także instalacji gaśniczych na gazy obojętne...

Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwacje i remonty oraz dostarczamy nowy sprzęt taki jak; gaśnice, agregaty gaśnicze czy aplikatory piany.   W sprawie zapytań i ofert...

Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwacje i remonty oraz dostarczamy nowe aparaty oddechowe (SCBA) i ucieczkowe (EEBD).   W sprawie zapytań i ofert prosimy o kontakt...

Zgodnie z cyrkularzem 1392, wymaga się dla wszystkich statków posiadających haki typu on-load w łodziach ratunkowych, niezgodnych z rezolucją MSC 320(89), modyfikacji lub wymiany na nowe spełniające ww. wymagania. Czas przeznaczony na dokonanie modyfikacji lub wymiany został ustalony jako pierwszy dok pomiędzy 1 lipca 2014 oraz 1 lipca 2019 roku. Nasza firma, we współpracy z firmą Harding oferuje wymianę haków we wszystkich typach łodzi ratunkowych.

Według konwencji SOLAS liny na żurawikach powinny być wymieniane w okresie nie dłuższym niż co pięć lat. Nasz serwis wykonuje wymianę lin na wszystkich...

Nasz serwis wykonuje również próby obciążeniowe nie tylko żurawików i łodzi, ale również wszelkiego rodzaju dźwigów. Od ręki dysponujemy 20t obciążania na dźwigi oraz...

Dzięki rozbudowanej infrastrukturze oraz szerokich specjalizacjach naszych pracowników z wszystkich działów przeprowadzamy większe naprawy i remonty w naszych halach. Ciągle rozszerzamy proponowany przez nas...

Jedną z koniecznych procedur dotyczących łodzi ratunkowych , ratowniczych i żurawików jest coroczna inspekcja. Inspekcja to sprawdzenie stanu technicznego żurawika oraz windy ze szczególnym zwróceniem uwagi na hamulec oraz stan kół zębatych w przekładni ,a w razie konieczności naprawa lub wymiana części. Przy serwisie łodzi ratunkowych i ratowniczych, elementem wymagającym największej uwagi serwisantów jest przekładnia zwalniająca. Sprawdzeniu podlega również stan ogólny łodzi, silnik z przekładnią oraz wyposażenie.