Zgodnie z cyrkularzem 1392, wymaga się dla wszystkich statków posiadających haki typu on-load w łodziach ratunkowych, niezgodnych z rezolucją MSC 320(89), modyfikacji lub wymiany na nowe spełniające ww. wymagania. Czas przeznaczony na dokonanie modyfikacji lub wymiany został ustalony jako pierwszy dok pomiędzy 1 lipca 2014 oraz 1 lipca 2019 roku. Nasza firma, we współpracy z firmą Harding oferuje wymianę haków we wszystkich typach łodzi ratunkowych.

Wymianę haków poprzedza pre-inspekcja podczas której inżynierowie dokonują pomiarów zainstalowanych haków oraz łodzi, aby możliwe było wykonanie rysunków nowych haków w łodziach. Następnie następuje etap akceptacji przez Towarzystwo Klasyfikacyjne. Po zaakceptowaniu i dostawie haków zespół serwisowy może przystąpić do instalacji. W zależności od tego, jak głęboka była ingerencja w łódź po instalacji wykonuje się współczynnikowe obciążeniowe testy końcowe.