Atestacja morskich systemów ewakuacji masowej

Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS Morskie Systemy Ewakuacji (MES) powinny być poddane kontroli technicznej w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesięcy.

Jednocześnie każdy system powinien być rozwijany na statku, nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Jako autoryzowana stacja serwisowa firmy Survitec wykonujemy usługi w zakresie przeglądów i atestacji Morskich Systemów Ewakuacji wraz z towarzyszącymi tratwami ratunkowymi.

Zapewniamy serwis próżniowego oraz elektrycznego systemu zrzutu tratw produkcji Hammar oraz atestację pneumatycznych tratw ratunkowych dużego gabarytu (35 – 102 osób), produkcji RFD i DSB wchodzących w skład MES.

Dodatkowo oferujemy kompleksowa pomoc techniczną i merytoryczną, niezbędną przy realizacji obowiązkowych okresowych rozwinięć morskich systemów ewakuacji masowej oraz aranżacji stosownych szkoleń dla załogi.