Wykonujemy przeglądy okresowe, konserwacje i remonty oraz dostarczamy nowe aparaty oddechowe (SCBA) i ucieczkowe (EEBD).

 

W sprawie zapytań i ofert prosimy o kontakt z działem serwisowym w Gdyni.