Atestacja tratw ratunkowch dla żeglugi profesjonalnej – SOLAS

Każda pneumatyczna tratwa ratunkowa, podlegająca wymaganiom Konwencji SOLAS, poddawana jest kontroli technicznej tzw. atestacji w autoryzowanej stacji serwisowej, w odstępach czasu przewidzianych dla danego typu sprzętu.
Jako autoryzowana stacja serwisowa oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przeglądu i atestacji pneumatycznych tratw ratunkowych poniższych producentów: 

  • RFD – Survitecgroup
  • DSB – Survitecgroup
  • Eurovinil – Survitecgroup
  • Zodiac – Survitecgroup
  • Toyo – Survitecgroup
  • Beaufort – Survitrcgroup

Wykonujemy atesty dla tratw spełniających wymagania Konwencji SOLAS oraz tratw dwustronnych – odkrytych ( tzw. platform), przeznaczonych do żeglugi na ograniczonym akwenie morskim.

Nowoczesne wyposażenie naszych stacji serwisowych, umożliwia nam wykonywanie pełnej gamy testów specjalnych dla tratw zrzucanych z burty, wodowanych żurawiem, samo-odwracalnych oraz o dużych gabarytach (pojemność od 35 do 102 osób).

W ramach posiadanych uprawnień, nasi specjaliści wykonują naprawy i uzupełnienia w wyposażeniu atestowanego sprzętu.

UWAGA ! W szczególnych przypadkach wg indywidualnych ustaleń, oferujemy – na czas atestacji – sprzęt zastępczy.