Każda pneumatyczna tratwa ratunkowa, podlegająca wymaganiom Konwencji SOLAS, poddawana jest kontroli technicznej tzw. atestacji w autoryzowanej stacji serwisowej, w odstępach czasu przewidzianych dla danego typu sprzętu. 

W zależności od wymagań stawianych przez producentów dla danego typu tratwy, przeglądy pneumatycznych tratw ratunkowych są wykonywane w okresach od 12 do 36 miesięcy. 

Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS Morskie Systemy Ewakuacji (MES) powinny być poddane kontroli technicznej w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesięcy.

Jednocześnie każdy system powinien być rozwijany na statku, nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Stosowne zapisy, zawarte w Konwencji SOLAS, a także odrębne przepisy Administracji Morskiej, czy też Instytucji Klasyfikacyjnej dla danej jednostki pływającej, precyzują wymagania dotyczące ilości i rozmieszczenia, indywidualnych środków ratunkowych.
Zapisy te zawierają również zalecenia dotyczące sposobu i częstotliwości  prowadzenia ich okresowych przeglądów.

W ramach obowiązujących przepisów wykonujemy przeglądy radiopław awaryjnych:

  • roczne (IMO MSC/Circ. 1040)
  • pięcioletnie (IMO MSC/Circ. 1039)

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie podstawowych napraw, urządzeń lub elementów wyposażenia, wykonanego z gumy syntetycznej, naturalnej, PCV, poliuretanu oraz laminatu poliestrowo-szklanego (LPS).

Według zaleceń producenta przegląd wyrzutni pneumatycznych należy wykonywać co pięć lat – wiąże się on z wymianą podstawowego zestawu uszczelnień. Tylko postępowanie według zaleceń producenta zapewni właściwą, bezusterkową pracę urządzenia.