Gaśnice przenośne o różnych typach i wielkościach, wszystkie zgodne z normą EN3 i posiadające certyfikat na zgodność z SOLAS/MED.

Z gaśnicami dostarczane są metalowe uchwyty naścienne z podstawą i opaską, zabezpieczające przed luzowaniem gaśnic w czasie złych warunków pogodowych w czasie podróży statku (przechyły, wibracje).

Agregaty gaśnicze (gaśnice na kółkach) różnych typów i wielkości, wszystkie posiadają certyfikat na zgodność z SOLAS.

Aparat oddechowy SIGMA 2 (typ 2) firmy SCOTT jest nadciśnieniowym aparatem na sprężone powietrze o obiegu otwartym. Spełnia wymogi normy EN 137 oraz posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. Aparat spełnia wymagania Konwencji SOLAS (uznanie MED wheelmark – wydane przez BSI zgodnie z dyrektywą 96/98/EC z poprawkami 98/85/EC) i może być stosowany na jednostkach morskich.

Przeznaczeniem ucieczkowego aparatu oddechowego jest umożliwienie bezpiecznego ewakuowania się osoby ze strefy zagrożenia, w której w wyniku pożaru (wybuchu) lub wycieku substancji trujących stanowiący zagrożenie dla życia lub zdrowia, występują warunki uniemożliwiające swobodne oddychanie.

Prądownice wodne uniwersalne (lub wielostrumieniowe) posiadają regulowaną dyszę wylotową pozwalająca uzyskać zarówno strumień zwarty jak i rozproszony, o różnym natężeniu, łącznie z całkowitym odcięciem przepływu. Standardowe średnice dysz dla prądownic stosowanych na statkach wynoszą : 12, 16, 19/20mm. 

Węże pożarowe tłoczne są wykonane w wysoko wytrzymałego włókna poliestrowego wyłożonego od wewnątrz wkładką z gumy syntetycznej.

Indywidualne wyposażenie strażaka wchodzącego w skład statkowej grupy ratowniczej, zgodnie z wymogami Rezolucji IMO i Kodeksu FSS (The International Code for Fire Safety System), składa się z kilku elementów:

Mierniki gazowe, inaczej detektory gazowe, służą do pomiaru stężeń różnego rodzaju gazów (tlen, gazy toksyczne, gazy wybuchowe) w otoczeniu. Gama tych urządzeń jest szeroka: od małych, osobistych mierników jednogazowych, aż po skomplikowane, stacjonarne analizatory wielogazowe. 

Przenośny, statkowy zestaw pianotwórczy służy do wytwarzania piany gaśniczej przy użyciu wody morskiej pobieranej z systemu hydrantowego.

Pojemniki na wyposażenie przeciwpożarowe są wykonane z materiału LPS (laminat poliestrowo-szklany) na bazie poliestrowej żywicy samogasnącej a na zewnątrz pokryte żelkotem w kolorze czerwonym RAL 3000. Wszystkie okucia są wykonane z materiałów nierdzewnych. 

Zawory i złączki stanowią elementy składowe statkowego systemu hydrantowego. Są wykonane z materiału odpornego na działanie wody morskiej.

Oferujemy także pozostałe wyposażenie przeciwpożarowe i ochronne, w które wyposażane są statki i obiekty off-shore.

Sprzęt przeciwpożarowy

Oferujemy okrętowy sprzęt przeciwpożarowy zgodny z Konwencją SOLAS rozdział II-2 i Międzynarodowym Kodeksem Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego (Kodeks FSS) uchwalonym Rezolucją MSC 98(73), a także wg dodatkowych, indywidualnych wymagań Bandery czy Towarzystwa Klasyfikacyjnego nadzorującego daną jednostkę. Wyposażenie jest dostarczane z wymaganymi certyfikatami poświadczającymi zgodność produktów z w/w przepisami.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą asortymentową w zakresie sprzętu przeciwpożarowego.