Aparat oddechowy SIGMA 2 (typ 2) firmy SCOTT jest nadciśnieniowym aparatem na sprężone powietrze o obiegu otwartym. Spełnia wymogi normy EN 137 oraz posiada znak CE zgodnie z dyrektywą 89/686/EEC. Aparat spełnia wymagania Konwencji SOLAS (uznanie MED wheelmark – wydane przez BSI zgodnie z dyrektywą 96/98/EC z poprawkami 98/85/EC) i może być stosowany na jednostkach morskich.

Podstawą aparatu SIGMA jest noszak składający się z lekkiej płyty plecowej oraz pasów nośnych. Dwustopniowy system pneumatyczny składa się z reduktora pierwszego stopnia oraz z automatu dawkującego połączonego za pomocą bagnetowego złącza z maską typu nadciśnieniowego. Płyta plecowa noszaka wykonana jest z tworzywa kompozytowego i posiada komplet regulowanych pasów nośnych wykonanych z ognioodpornego poliestru. Kevlarowy pasek do mocowania butli posiada regulację umożliwiającą zastosowanie szerokiej gamy butli podanych w Tabeli nr 1. Wykonane z poliamidu zapięcie z zatrzaskiem pozwala na łatwą i szybką wymianę butli. Przynitowana w części lędźwiowej podkładka amortyzująca wykonana jest z ognioodpornego poliestru wypełnionego pianką. Węże pneumatyczne poprowadzone są w ukształtowanych na wewnętrznej stronie płyty kanałach posiadających na końcach specjalne zatrzaski mocujące. Znajdujący się w dolnej części uchwyt pozwala na pewne umocowanie zaworu butli.

 

Typy butli

Pojemność wodna [ litry ]

Ciśnienie ładowania

Pojemność powietrza [ litry ]

Czas nominalny [ minuty ]

Czas rezerwowy [ minuty ]

Czas całkowity [ minuty]

Waga butli pełnej [ kg ]

CYL-1200

6,0

207

1200

22

8

30

8,8

CYL-HWG-1200

6,0

207

1200

22

8

30

7,2

CYL-FWC-1300

4,7

300

1300

25

7

32

5,0

CYL-1640

6,0

300

1640

33

8

41

12,5

CYL-HWG-1640

6,0

300

1640

33

8

41

10,0

CYL-FWC-1640

6,0

300

1640

33

8

41

6,3

CYL-1800

9,0

207

1800

33

12

45

13,0

CYL-HWG-1800

9,0

207

1800

33

12

45

11,2

CYL-FWC-1800

9,0

207

1800

33

12

45

6,75

CYL-FWC-1860

6,8

300

1860

37

9

46

6,75

CYL-2240

 11,0

207

2240

41

15

56

14,4

CYL-FWC-2460

9,0

300

2460

50

12

62

8,8

Tabela 1. Butle dopuszczone do stosowania w aparatach SIGMA

 

Wszystkie przywołane w Tabeli 1 czasy są czasami nominalnymi opartymi o zużycie powietrza 40 litrów na minutę przy pełnym naładowaniu butli. Kody poszczególnych typów butli odpowiadają rodzajowi materiału z którego butle są wykonane. Tabela 2 przedstawia znaczenie zastosowanych kodów.

 

Kod

Materiał

Brak kodu

Stal (np. CYL-1200)

HWG

Włókno szklane (np. CYL-HWG-1200)

FWC

Włókno węglowe (np. CYL-FWC-1300)

Tabela 2. Kody typów butli.

 

Aparat SIGMA jest przystosowany do działania z maskami typu Vision 3, PanaSeal oraz PanaVisor spełniającymi wymogi normy EN 136. Wszystkie maski występują w wersji z pięcioma regulowanymi paskami nagłownymi lub w wersji z paskiem i siatką nagłowną. Wbudowana pół-maska wewnętrzna ogranicza przestrzeń występowania CO2 oraz redukuje zaparowywanie wizjera. Maski wyposażone są w membranę komunikacji głosowej. Wymienione typy masek są przystosowane do współpracy z zestawem komunikacyjnym SABRECOM. Jest to firmowy, kompletny interfejs (mikrofon podłączany do maski, słuchawka na regulowanym pałąku oraz przełącznik nadawanie-odbiór), który może być stosowany do wszystkich modeli hełmów ochronnych i do większości używanych na rynku modeli radiotelefonów. SABRECOM jest zgodny z normą EN 136 i posiada certyfikat przeciwwybuchowości ATEX.

 

Odrębnym modelem aparatu oddechowego jest zestaw wózkowy AIRLINE przeznaczony dla ekip pracujących w ograniczonych przestrzeniach np. zbiornikach tam, gdzie trudno byłoby się poruszać ze standardowym aparatem plecakowym.

W tym aparacie butle powietrzne oraz bęben z wężem podającym powietrze do maski są montowane na osobnym wózku. Użytkownik aparatu jest wyposażony jedynie w maskę twarzową zasilaną wężem z zewnątrz oraz równolegle z niewielkiego aparatu awaryjnego FLITE z małą butlą montowaną na udzie, zapewniająca powietrze na 10-15 min. Taka ilość powietrza zapewnia użytkownikowi bezpieczną ewakuację z pomieszczenia roboczego w przypadku jakiejkolwiek awarii powodującej zanik powietrza z butli zewnętrznej. W momencie zaniku powietrza oddechowego z zewnętrznej butli, aparat FLITE uruchamia się automatycznie, sygnalizując ten fakt użytkownikowi.

Aparat AIRLINE ma budowę modułową co oznacza, że możliwych jest wiele różnych kombinacji co do wielkości butli, długości węży zasilających oraz liczby użytkowników mogących korzystać z zestawu wózkowego jednocześnie.