Prądownice wodne uniwersalne (lub wielostrumieniowe) posiadają regulowaną dyszę wylotową pozwalająca uzyskać zarówno strumień zwarty jak i rozproszony, o różnym natężeniu, łącznie z całkowitym odcięciem przepływu. Standardowe średnice dysz dla prądownic stosowanych na statkach wynoszą : 12, 16, 19/20mm. 

Prądownice posiadają certyfikaty wystawiane przez Towarzystwa Klasyfikacyjne na zgodność z Konwencją SOLAS. W wersji morskiej są wyposażone w złączki mosiężne (patrz dział „Zawory i złączki”).

Na niektórych typach statków wymagane się także prądownice mgłowe, o specjalnej konstrukcji. Dysza silnie rozpraszająca strumień wodny i wytwarzająca mgłę wodną jest osadzona na 2 metrowej, nierdzewnej rurce wygiętej w kształcie litery L. Na dolnym końcu rurka jest wyposażona w zawór odcinający i odpowiednią złączkę mosiężną do podłączenia węża p-poż. Średnice dysz dla prądownic mgłowych są takie same jak dla prądownic wielostrumieniowych.