Przenośny, statkowy zestaw pianotwórczy służy do wytwarzania piany gaśniczej przy użyciu wody morskiej pobieranej z systemu hydrantowego.

Składa się z następujących elementów :

  1. Zasysacz liniowy o wydajności minimum 200 ltr/min. – wykonanie morskie, mosiądz
  2. Prądownica pianowa o wydajności minimum 200 ltr/min.
  3. Wąż p-poż z certyfikatem SOLAS/MED. (wheelmark).
  4. Wężyk ssący.
  5. 2 x 20 ltr środka pianotwórczego AFFF 3% (kanister podstawowy + zapasowy) z certyfikatem dopuszczającym do stosowania na statkach.

Zasysacz, prądownica i wąż są wyposażone w mosiężne złączki wg standardu występującego na danym statku, np. Storz, NOR, BS, USA, Nakajima, itp.