Sprzęt ten służy do zabezpieczenia załogi statku przed negatywnymi skutkami oddziaływania chemikaliów. Zarówno Kodeks IBC (International Bulk Chemical) jak i Kodeks IMDG (International Maritime Dangerous Goods) nakładają obowiązek posiadania na statku przewożącym chemikalia odpowiedni sprzęt ochrony osobistej dla osób pracujących w kontakcie z tymi materiałami.

Głównym elementem wyposażenia ochronnego jest ubranie przeciwchemiczne lekkie, ogólnego przeznaczenia, chroniące wszystkie części ciała użytkownika. W skład ubrania wchodzą następujące elementy:

  • kombinezon ochronny, jednoczęściowy z kapturem
  • fartuch ochronny
  • rękawice ochronne, długie
  • buty ochronne
  • hełm ochronny z szybą
  • gogle

Na statkach przewożących szczególnie niebezpieczne ładunki (gazy, ładunki wybuchowe) stosowane są kombinezony przeciwchemiczne typu ciężkiego oraz całkowicie gazoszczelne, połączone z maskami twarzowymi z filtrami lub z kompletnymi aparatami oddechowymi.