Zawartość zestawu Helicopter Crash Rescue Equipment jest określona w przepisach CAP 437 dotyczących budowy i wyposażenia lądowisk dla śmigłowców na obiektach off-shore.  Sprzęt jest przechowywany w specjalnie oznakowanej  skrzyni  w rejonie pokładu heli-deck. 

Oprócz w/w sprzętu oferujemy także inne wyposażenie związane z heli-deckiem: gaśnice, znak zakazu lądowania, wskaźniki/rękawy siły i kierunku wiatru, siatki ochronne, oświetlenia, blokady
kół, awaryjne urządzenia rozruchowe, itp.