Rezolucja IMO wymaga, aby statki morskie przewożące ropę naftową były wyposażone w sprzęt do ochrony ekologicznej, przystosowany do walki z rozlewami olejowymi powstałymi na statku. Szczegółowe przepisy OPA90 (The Oil Pollution Act of 1990) rozgraniczają dwie grupy statków :

 

  1. Statki o długości całkowitej 400 stóp i poniżej (≤120m) obowiązane są posiadać zestawy     przeciwrozlewowe o łącznej zdolności absorpcyjnej 7 baryłek (ok.1100 ltr)
  2. Statki o długości całkowitej powyżej 400 stóp (>120m) obowiązane są posiadać zestawy     o łącznej zdolności absorpcyjnej 12 baryłek (ok.1900 ltr).

W skład zestawów przeciwrozlewowych wchodzą następujące elementy :

  • materiały absorpcyjne z włókniny sorbentowej (zapory, rękawy, ścierki, maty, poduszki itp.), o różnej wielkości i chłonności,
  • sorbent sypki (granulat),
  • materiały uszczelniające (pasty, maty, itp.),
  • elementy pomocnicze (miotły, zbieraczki, szufle, wiadra, itp.),
  • środki dezynfekcyjne,
  • sprzęt ochrony osobistej (kombinezony, rękawice, gogle, buty),
  • materiały do przechowywania zużytych sorbentów.

Dostępne są standardowe zestawy dla obu typów statków. Możliwe jest też kompletowanie zestawów ekologicznych pod konkretne wymaganie armatora/klasyfikatora, dla jednostek nietypowych i szczególnego przeznaczenia, jak również zakup pojedynczych elementów składowych w celu doposażenia istniejących zestawów.