Tratwy przystosowane do wodowania poprzez swobodny zrzut z burty statku. Tratwy są umieszczane na specjalnych łożach i mocowane do nich taśmą z hakiem odrzutnym i zwalniakiem hydrostatycznym. Mogą być pakowane w pojemnikach cylindrycznych lub płaskich. Standardowa wysokość rzutu wynosi 18m. Na życzenie są jednak dostępne także tratwy o zwiększonej wysokości zrzutu. Tratwy zrzutowe SOALS są produkowane w wielkościach od 6 do 150 osób.

Tratwy przystosowane do wodowania przy użyciu specjalnego żurawika. Każda tratwa żurawikowa może być również wodowana poprzez swobodny zrzut z burty statku. Tratwy są umieszczane na specjalnych łożach i mocowane do nich taśmą z hakiem odrzutnym i zwalniakiem hydrostatycznym. Tratwy żurawikowe SOLAS są produkowane w wielkościach od 12 do 35 osób.

Zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS statki pasażerskie ro-ro muszą być wyposażone w tratwy samoodwracalne (self-righting).

Tratwy przeznaczone głównie na wyposażenie statków pasażerskich i szybkich promów nie podlegających przepisom Konwencji SOLAS.

Zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS statek pasażerski ro-ro musi być wyposażony w specjalną tratwę ratowniczą MOR (Means Of Rescue) do podnoszenia rozbitków z wody na pokład statku.

Poza wyżej opisanymi zbiorowymi środkami ratunkowymi oferujemy także inne tratwy i platformy pneumatyczne do zastosowania na obiektach pływających, które nie podlegają Konwencji SOLAS takich jak: statki przybrzeżne, śródlądowe, jachty, łodzie.

Tratwy ratunkowe

Pneumatyczne tratwy ratunkowe przeznaczone są dla statków i obiektów morskich, których wyposażenie ratunkowe podlega przepisom Międzynarodowej Organizacji Morskiej zawartym w Konwencji SOLAS 74/96. Tratwy są produkowane zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kodeksie LSA.

Jako autoryzowany przedstawiciel w Polsce oferujemy tratwy produkowane przez grupę Survitec, w skład której wchodzą między innymi takie marki jak: RFD, DSB i Zodiac. Oferowane przez nas tratwy ratunkowe spełniają wymagania Konwencji SOLAS i Kodeksu LSA oraz posiadają certyfikat MED (zgodność z dyrektywą 96/98 EC) a także uznania pozaeuropejskich Towarzystw Klasyfikacyjnych.

Pod względem funkcjonalności tratwy pneumatyczne dzielimy na poniższe grupy:

 

  1. Tratwy zrzutowe – wodowane poprzez ich swobodny zrzut z burty statku.
  2. Tratwy żurawikowe – opuszczane na wodę przy użyciu specjalnego żurawika
  3. Tratwy samoodwracalne – wymagane na statkach pasażerskich ro-ro
  4. Platformy ratunkowe – dwustronne tratwy bez namiotu
  5. Tratwy ratownicze MOR – tratwy do podnoszenia rozbitków z wody na pokład statku

Zgodne z Konwencją SOLAS tratwy ratunkowe występują w poniższych wariantach wyposażenia:
A-PACK – dla statków w żegludze międzynarodowej.
B-PACK – dla statków pasażerskich odbywających krótkie podróże międzynarodowe oraz statków poza konwencyjnych, będących pod nadzorem lokalnych Administracji Morskich.