Pozostałe tratwy i platformy ratunkowe

Poza wyżej opisanymi zbiorowymi środkami ratunkowymi oferujemy także inne tratwy i platformy pneumatyczne do zastosowania na obiektach pływających, które nie podlegają Konwencji SOLAS takich jak: statki przybrzeżne, śródlądowe, jachty, łodzie.

Są to środki ratunkowe zaprojektowane i wykonane wg innych przepisów niż SOLAS, stanowiących o ratowaniu życia na morzu, na wodach osłoniętych czy akwenach śródlądowych. Ich wielkość, sposób przechowywania i użycia jest dostosowany do rejonu żeglugi i typu jednostek.

Mogą być pakowane w torby miękkie, pojemniki płaskie i cylindryczne.