Ratunkowe tratwy samoodwracalne SOLAS

Zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS statki pasażerskie ro-ro muszą być wyposażone w tratwy samoodwracalne (self-righting).

Podstawową różnicą w konstrukcji takiej tratwy w odniesieniu do tratwy o konstrukcji standardowej jest „samo-ustawienie” się jej (odwrócenie) do pozycji prawidłowej w wypadku, gdy tratwa po zrzucie otworzyła się w pozycji namiotem w dół. Tratwy te występują w wersji zrzutowej oraz żurawikowej i są produkowane w różnych wielkościach: Tratwy zrzutowe od 6 do 150 osób. Tratwy żurawikowe 25, 35, 37 osobowe.