System z krótkim ześlizgiem dla statków o niskiej wolnej burcie – max wysokość ewakuacji 4m. Może być używany z tratwami samoodwracalnymi zgodnymi z SOLAS lub/i dwustronnymi platformami. Tratwy/platformy są umieszczane osobno na łożu na pokładzie, a ześlizg spakowany w torbie umieszcza się przy punkcie ewakuacyjnym. Dostępne są różne warianty i wielkości od 28 do 300 osób.

System z krótkim ześlizgiem dla statków o niskiej wolnej burcie. Składa się z ześlizgu wraz z platformą ratunkową. Certyfikowany na zgodność z wymogami USCG oraz TC.

System z krótkim ześlizgiem (minislide) dla statków o niskiej wolnej burcie. Składa się z ześlizgu spakowanego w torbie oraz tratwy/platformy ratunkowej. Certyfikowany na zgodność z wymogami EC ora USCG.

System ze średnim ześlizgiem dla statków o wolnej burcie od 3,8 do 12,5m. Składa się z podwójnego ześlizgu (dwa tory) spakowanego wraz z tratwą lub platformą ratunkową o wielkości 100/150 osób.

System z rękawem ewakuacyjnym zamiast ześlizgu pneumatycznego. Takie rozwiązanie pozwala zastosować system MEC na statkach o wysokości wolnej burty do 33m.

Systemy Ewakuacji Masowej produkcji RFD o wspólnej nazwie Marin Ark przeznaczone są na statki o różnej wielkości.

Morskie Systemy Ewakuacyjne

Na statkach pasażerskich, w celu zapewnienia szybkiej ewakuacji setek pasażerów i załogi z pokładu statku do pływających środków ratunkowych, stosowane są systemy ewakuacji masowej MES (Marine Evacuation System). Systemy te są konstruowane i budowane zgodnie z Konwencja SOLAS i Kodeksem LSA pkt 6.2.

Oferujemy różne rozwiązania w zależności od wielkości statku i ilości pasażerów.