MES model Marin Ark – RFD Marine Evacuation Systems

Systemy Ewakuacji Masowej produkcji RFD o wspólnej nazwie Marin Ark przeznaczone są na statki o różnej wielkości.

Oferowane systemy poza wyjątkowym wzornictwem charakteryzują się:

  • w pełni odwracalnymi (dwustronnymi) zamkniętymi tratwami ratunkowymi,
  • podwójnym całkowicie zamkniętym rękawem ewakuacyjnym zapewniającym pełne bezpieczeństwo podczas ewakuacji,
  • zwartą konstrukcją zawierającą wszystkie elementy systemu, która zajmuje minimum przestrzeni na pokładzie statku,
  • łatwością rozwinięcia systemu przez załogę statku i ewakuacji dla pasażerów.

W ramach tej rodziny systemów producent oferuje trzy modele: Marin Ark 2, Marin Ark 1 i Marin Ark 109.

 

MARIN ARK 2
System jest wyposażony w jedną lub kilka w pełni odwracalnych 158 osobowych tratw ratunkowych. Do ewakuacji służy podwójny pionowy rękaw. System pozwala
na ewakuację od 158 do 860 pasażerów w określonym przez Konwencję SOLAS czasie. Wysokość ewakuacji od 8 do 24 metrów. 
MARIN ARK 1

System jest wyposażony w dwie do czterech  w pełni odwracalnych 109 osobowych tratw ratunkowych. Do ewakuacji służy podwójny pionowy rękaw. Pozwala to na ewakuację od 212 do 430 pasażerów. System może być zainstalowany na wysokości od 8 do 24 metrów od poziomu linii wodnej statku.

MARIN ARK 109

System przeznaczony dla mniejszych statków. Jest wyposażony w jedną 109 osobową tratwę ratunkową. Do ewakuacji służy ukośnie rozwijany ześlizg. Pozwala to na ewakuację do 109 pasażerów. System może być zainstalowany na wysokości od 3,5 do 7,0 metrów od poziomu linii wodnej statku.