System z krótkim ześlizgiem dla statków o niskiej wolnej burcie – max wysokość ewakuacji 4m. Może być używany z tratwami samoodwracalnymi zgodnymi z SOLAS lub/i dwustronnymi platformami. Tratwy/platformy są umieszczane osobno na łożu na pokładzie, a ześlizg spakowany w torbie umieszcza się przy punkcie ewakuacyjnym. Dostępne są różne warianty i wielkości od 28 do 300 osób.

 Poniższa tabela pokazuje możliwe opcje.