W tym dziale także znajdują się pozostałe proste urządzenia pomiarowe stosowane na statkach jak: sondy ręczne do pomiaru głębokości, termo-higrometry, psychometry do mierzenia wilgotności...

W naszej ofercie znajduje się także dość szeroka gama termometrów stosowanych na statkach, montowanych zarówno wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Wykonanie i zakres...

Oferowany sekstant morski jest nie tylko instrumentem stosowanym w praktyce, ale także eleganckim upominkiem dla osób związanych z morzem.

Barografy są używane jako wyposażenie statków. Oferujemy barograf bębnowy z 7-dniowym zapisem.

Oferujemy chronometr wymagany w ramach wyposażenia nawigacyjnego statku.

Oferujemy przechyłomierz wymagany w ramach wyposażenia nawigacyjnego statku

W naszej ofercie znajdują się barometry okrętowe wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej.

W naszej ofercie znajdują się zegary okrętowe wykonane z mosiądzu oraz stali nierdzewnej.