Inwentarz nawigacyjny i syngałowy

Nieodzownym wyposażeniem pokładowym jest cała gama drobnego inwentarza nawigacyjnego znajdująca się głównie na mostku okrętowym: instrumenty, przybory, mapy, publikacje, a także inwentarz sygnałowy zgodny z COLREG’72 (Międzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu). Oferujemy szeroką gamę tych produktów.