W tym dziale także znajdują się pozostałe proste urządzenia pomiarowe stosowane na statkach jak: sondy ręczne do pomiaru głębokości, termo-higrometry, psychometry do mierzenia wilgotności względnej, mierniki punktu rosy, ręczne wiatromierze, itp. w zależności od indywidulanych potrzeb i wymagań.