Prace związane z próbnym rozwinięciem systemu ewakuacyjnego MES odbywają się zarówno na burcie statku jak i w hali serwisowej. Druga jednostka  z serii dwóch promów dla armatora estońskiego jest już po testach systemu MES. Po testach przeprowadzonych na burcie,  150-osobowe tratwy zostały przewiezione do naszej stacji atestacji w Gdyni, a tam wysuszone i atestowane. Następnie ponownie spakowane do swoich pojemników i z powrotem odwiezione na statek.