25 marca, na scenie Teatru Muzycznego w Gdyni odbyła się Konferencja pt. „Bezpieczna praktyka żeglarska”. Przedstawiciele IMS-GRIFFIN i Garmin Polska omówili „Wykorzystanie elektroniki jachtowej w nawigacji i ratownictwie morskim”, prezentując konkretne urządzenia i ich zastosowanie w praktyce.

Więcej szczegółów na http://www.zeglarski.info/artykuly/zawsze-stawiamy-na-bezpieczenstwo/#prettyPhoto