Niezbędnymi elementami na statku są liczne znaki informacyjne wykonane w formie zwykłej lub luminescencyjnej, wg obowiązujących przepisów. W tej grupie produktów oferujemy:

  • znaki i ciągi ewakuacyjne
  • piktogramy IMO (oznakowanie sprzętu ratunkowego)
  • znaki ochrony pożarowej (oznakowanie sprzętu p-poż)
  • tablice instruktażowe
  • taśmy ostrzegawcze i oznakowujące rurociągi