Zgodnie z wymogami COLREG’72 na statku powinny się znajdować proste elementy służące do sygnalizacji dźwiękowej.  Są to m.in.: dzwon okrętowy, gong i róg mgłowy.

1. Dzwon okrętowy.
Jest to dzwon o określonej wielkości i parametrach dźwiękowych. Kiedyś służył głównie do celów praktycznych – jego dźwiękiem oznajmiano załodze wiele informacji. Obecnie jego istnienie na burcie to raczej tradycja i ozdoba, choć przy braku możliwości używania automatycznych urządzeń i teraz spełni swoją rolę. Graweruje się na nim nazwę statku i rok budowy.
Oferujemy dzwony ze stosownym certyfikatem potwierdzającym zgodność z wymogami COLREG’72.
W zależności od wielkości statku mamy dzwony w dwóch rozmiarach:
średnica czaszy 200mm dla jednostek od 12 do 20m długości
średnica czaszy 300mm dla statków o długości 20m i powyżej
Na życzenie wykonujemy stosowną, estetyczną grawerkę na dzwonach.  

2. Gong okrętowy
Obok dzwonu okrętowego gong sygnałowy jest wymagany na statkach o długości 100m i powyżej.  
Oferujemy gong mosiężny o średnicy 500m z młoteczkiem. Produkt jest uznany na zgodność z przepisami COLREG’72.

3. Róg mgłowy
Oferujemy przenośny róg mechaniczny zapewniający sygnał mgłowy o wymaganych parametrach (częstotliwość, natężenie). Nie wymaga żadnego zasilania zewnętrzengo.