Przepisy dotyczące apteczek okrętowych rekomendują nosze ewakuacyjne jako dodatkowy element wyposażenia medycznego na statku. Przez większość krajowych administracji morskich ta rekomendacja jest traktowana jako obowiązująca i w składzie apteczek takie nosze się znajdują.

 

Najbardziej powszechnym i uniwersalnym typem noszy dla statków i obiektów morskich są nosze Neil Robertson. Dzięki specjalnej budowie zapewniają one stosowne zabezpieczenie chorego w czasie transportu, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej mobilności w ograniczonych przestrzeniach, które występują na statkach. Przy użyciu tych noszy, chorego można transportować w poziomie i w pionie, ręcznie i za pomocą urządzeń podnośnych.

Coraz bardzie powszechne są też nosze koszykowe do transportu chorego, szczególnie w akcjach ewakuacyjnych z użyciem śmigłowca. Te nosze zapewniają pełne usztywnienie ciała chorego w czasie transportu, więc mogą być stosowane także w przypadku poważniejszych urazów ortopedycznych.

Nosze typu koszykowego Zawiesie transportowe 4-punktowe do noszy koszykowych Inne modele noszy ewakuacyjnych stosowane na statkach i obiektach morskich: Nosze płachtowe Nosze podbierakowe Nosze krzesełkowe Nosze kołyskowe

Oferujemy różnego rodzaju nosze ewakuacyjno-transportowe i osprzęt do nich, zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcy.