W sprawie wyposażenia niektórych statków (przewożących ładunki szkodliwe i niebezpieczne) w dodatkowy zestaw leków-odtrutek, Dyrektywa Europejska odwołuje się do szczegółowych przepisów Rezolucji IMO: MFAG (Medical First Aid Guide) w połączeniu z kodeksem ładunków niebezpiecznych IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code).

Przepisy te określają, które materiały są zaliczane do ładunków szkodliwych i niebezpiecznych dla organizmu ludzkiego oraz jakie środki neutralizujące należy stosować w przypadku zagrożenia. >Zestaw takich leków stanowi osobną apteczkę określaną mianem MFAG. Jej skład nie zależy ani od kategorii statku (patrz podział w rozdziale Apteczki okrętowe), ani od liczebności załogi i obejmuje środki neutralizujące, stosowne do rodzaju przewożonego ładunku. Apteczka MFAG zawiera także kompletny respirator do podawania tlenu. Oferujemy kompletne zestawy MFAG zgodne z przepisami IMO oraz wymogami Bandery.