Dostawa 300 KM silników Yamaha. Otwieramy, sprawdzamy, montujemy do łodzi i trymujemy, aby długo i sprawnie służyły klientowi.