Nasz zespół serwisu pokładowego działa prężnie cały rok – przegląd roczny żurawików I łodzi na kilku jednostkach.