Przegląd roczny – wymiana lin i kabli zwalniających haki.