W połowie bieżącego roku inżynierowie serwisowi z działu żurawików przeprowadzili przegląd roczny czterech stacji. Serwis został przeprowadzony na platformie wiertniczej na pełnym morzu. Zakres prac obejmował przegląd trzech stacji wraz z łodziami ratunkowymi oraz jednej stacji wraz z łodzią ratowniczą. Przegląd został przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta oraz według regulacji SOLAS.