Tratwy ratunkowe ISO 9650 – Eurovinil

Najbardziej popularna linia tratw jachtowych, zaprojektowanych specjalnie dla rekreacji. Tratwy spełniające wymogi międzynarodowej normy ISO 9650-1:2005, ustanawiającej wspólne wymagania dla wyposażenia jachtów w UE.

Tratwy ISO 9650 typu 1 z wyposażeniem pack 1 (>24h, z racjami żywnościowymi i wodą pitną) dopuszczone są w Polsce jako wyposażenie jachtów w żegludze osłoniętej, przybrzeżnej i pełnomorskiej (rejon 1,2 i 3). Na jachtach o długości do 15m dopuszcza się stosowanie tratw ISO 9650 typ 1 pack 1 także w żegludze oceanicznej (rejon 4).

Obowiązująca norma międzynarodowa ISO 9650, przewiduje dwa różne modele tratw w zależności od rodzaju żeglugi: tratwy Typu 1 i Typu 2. Wybór między dwoma typami tratw (i sprzętu ratunkowego) pozostaje w gestii kapitana, na jego odpowiedzialność. Norma  ISO 9650 opisuje tratwy typu 1 następująco:

Typ 1 (od 4 do 12 osób): tratwy przystosowane do dłuższych rejsów, podczas których spotkać się można z silnym wiatrem i falami o znacznej wysokości, ale z wyłączeniem anormalnych warunków pogodowych (np. huraganów). Mogą być zrzucane z burty z maksymalnej wysokości 6 m od lustra wody. Tratwy Typu 1 dzieli się na dwie grupy:

* GRUPA A: (-15°C/+65°C) wyposażona w podwójną podłogę w celu zapewnienia izolacji termicznej.

* GRUPA B: (0°C/+65°C) wyposażona w podłogę pojedynczą.

Tratwy ISO 9650 Typu 1, produkowane przez firmę włoską firmę Eurovinil, należą do GRUPY A.

Atestacja co 3 lata, autoryzowany serwis dostępny w naszych stacjach Polsce  oraz na świecie (duża ilość stacji serwisowych zwłaszcza w Europie Południowej i Zachodniej).