Zgodnie z wymogami konwencji SOLAS i kodeksu LSA tratwy i łodzie ratunkowe powinny być wyposażone w wodoszczelną latarkę elektryczną przystosowaną do sygnalizacji alfabetem Morse’a.

Zgodnie z wymogami konwencji SOLAS i kodeksu LSA tratwy i łodzie ratunkowe powinny być wyposażone w wodoszczelną latarkę elektryczną przystosowaną do sygnalizacji alfabetem Morse’a z zapasowym kompletem baterii i zapasową żarówką, przechowywaną w wodoszczelnym pojemniku. Oferowana przez naszą firmę latarka BCB zasilana jest dwoma bateriami R14, spełnia wymagania kodeksu LSA, posiada certyfikat typu wyrobu. Oferujemy również latarki przeciwwybuchowe.