Od połowy września obowiązuje nowa dyrektywa 2014/90/EU i zastępuje dotychczasowo obowiązującą dyrektywę 96/98/EC.
Ma ona zastosowanie do wyposażenia morskiego i uszczegóławia procedurę nadzoru nad środkami wyposażenia morskiego.

Wszystkie europejskie Towarzystwa Klasyfikacyjne potwierdziły, iż certyfikaty wystawione w ramach MED 96/98/EC utrzymają ważność, także po wprowadzeniu MED 2014/90/EU.