W dniu 7 listopada odbyła się w naszej firmie konferencja pt:   Praktyczne aspekty serwisów sprzętu ratunkowego. Od przepisów do praktyki.

W spotkaniu ekspertów ds. bezpieczeństwa morskiego wzięli udział przedstawiciele Urzędu Morskiego, Towarzystw Klasyfikacyjnych i Armatorów.
Omówione zostały warunki wejścia w życie nowej rezolucji MSC.402(96) oraz praktyczne jej zastosowanie. Burzliwym w dyskusje tematem były problemy z którymi spotykamy się podczas serwisów sprzętu LSA na statkach.
Z przychylną oceną uczestników spotkania spotkała się prezentacja rodzajów haków łodziowych i tratwowych, która odbyła się na hali serwisowej. Każdy z uczestników spotkania mógł obejrzeć działanie poszczególnych rodzajów haków.

PROGRAM KONFERENCJI

 • Wymagania IMO w zakresie środków ratunkowych, z uwzględnieniem rezolucji MSC.402(96)
  (Ośrodek ds. IMO przy PRS)

 • Panel dyskusyjny – wybrane aspekty rezolucji – praktycznie zastosowanie
  (Urząd Morski, Towarzystwa Klasyfikacyjne, GRIFFIN GROUP MARINE)
 • Serwis wyposażenia LSA – praktyka na statkach, trudne przypadki i zagrożenia
  (GRIFFIN GROUP MARINE)
 • Haki łodziowe i tratwowe. Rodzaje, zasada działania i metody rozróżniania.
  (GRIFFIN GROUP MARINE)
 • Panel dyskusyjny – praktyczne problemy związane z serwisami sprzętu LSA na statkach
  (Urząd Morski, Towarzystwa Klasyfikacyjne, GRIFFIN GROUP MARINE)