Uprzejmie informujemy, że Griffin Group Marine od kilku tygodni na bieżąco monitoruje oficjalne komunikaty, a także doniesienia medialne dotyczące sytuacji epidemiologicznej w Polsce, w kontekście zachorowań na COVID-19. 

Mając na uwadze przede wszystkim zapewnienie Państwu oraz naszym pracownikom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa, najlepszej obsługi naszych klientów i partnerów biznesowych, wdrożyliśmy zgodnie z wytycznymi władz ds. zdrowia, samorządów lokalnych i Światowej Organizacji Zdrowia plan którego celem jest zminimalizowanie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz umożliwienie ciągłości funkcjonowania firmy. Na bieżąco będziemy śledzić rozwój sytuacji i podejmować dodatkowe działania adekwatne do jej rozwoju.

W związku z powyższym, podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zakresu pracy zdalnej naszych pracowników. W naszych biurach oraz warsztatach udostępnione zostały środki odkażające. Zwiększyliśmy częstotliwość sprzątań oraz wprowadziliśmy odkażanie najczęściej użytkowanych powierzchni.

Pragniemy zapewnić, że jesteśmy dostępni dla Państwa, naszych klientów i partnerów biznesowych, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonów. Dotychczasowe kanały komunikacji są na bieżąco do Państwa dyspozycji. Utrzymujemy niezbędną ilość personelu w biurach i stacjach serwisu celem prowadzenia niezakłóconej działalności oraz realizacji przyjętych zobowiązań na niezmiennym wysokim poziomie. Ograniczyliśmy do niezbędnego minimum liczbę spotkań biznesowych. Wszystkie spotkania i prezentacje będziemy realizować w dogodnym dla Państwa terminie po ustąpieniu zagrożenia związanego z obecnie panującą pandemią.

Rozumiemy, że obecne środowisko zdrowotne jest niepokojące dla wielu osób i składamy nasze najgłębsze współczucie wszystkim tym, którzy zostali dotknięci obecną sytuacją.

Piotr Kosicki
Prezes Zarządu