Wygodna w noszeniu, dobrze przylegająca ciała kamizelka 275 N z normą ISO. Ma klasyczny kształt podkowy. Wyposażona w szelki  łagodzące nacisk kamizelki na szyję i ramiona.

Pneumatyczny pas ratunkowy Mullion Hi-Rise 275N  jest zgodny z konwencją Solas, spełnia poprawki MSC.200(80) i MSC.207(81). Dzięki nowej konstrukcji i zwiększonej pływalności twarz rozbitka znajduje się wyżej od poziomu wody niż w innych modelach.  

Pas ratunkowy Saffin 150N przeznaczony jest dla osób dorosłych i ponadgabarytowych o wadze od 43kg do 140 kg. Spełnia wymagania konwencji SOLAS i posiada certyfikat MED.

Pas ratunkowy Eval przeznaczony jest dla osób dzieci o wadze 15-43kg. Spełnia wymagania konwencji SOLAS i posiada certyfikat MED.

Kamizelka ta jest idealna dla ludzi pracujących na wodzie lub w jej pobliżu, tam gdzie wymagane jest aby osoby pracujące były dobrze widoczne przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony w razie wpadnięcia do wody.