Zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produków i usług jest naszym głównym celem działania.

Od wielu lat staramy się w pełni sporostać stawianym przez naszych klientów wymaganiom w zakresie prowadzonej działalności. Te wysiłki zaowocowały uzyskaniem przez nas w 2003 roku Międzynarodowego Certyfikatu Zapewnienia Jakości. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. poprzez wydanie Certyfikatu Systemu Jakości potwierdziło, że IMS-Griffin Spółka z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 i Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie prowadzonej działalności. W 2009 roku dostosowaliśmy system jakości do nowej normy PN-EN ISO 9001:2009.

Regularnie poddajemy się audytowi, aby uzyskać aktualny certyfikat potwierdzający spełnienie norm ISO.powrót