Dane rejestrowe

GRIFFIN GROUP S.A. DEFENCE SP. K.
dawniej Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe IMS-GRIFFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
AL. ARMII LUDOWEJ 26
00-609 WARSZAWA

Sąd  Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000671573, NIP 852-000-06-54,  REGON 810525879powrót