Dane rejestrowe

GRIFFIN GROUP S.A. MARINE SP. K.
ul. Dębogórska 20
71-717 Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000650060, NIP 955-234-60-72,  REGON 321343585powrót