Dane rejestrowe

GRIFFIN GROUP S.A. MARINE SP. K.
ul. Aleja Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000650060, NIP 955-234-60-72,  REGON 321343585powrót