Stosowne zapisy, zawarte w Konwencji SOLAS, a także odrębne przepisy Administracji Morskiej, czy też Instytucji Klasyfikacyjnej dla danej jednostki pływającej, precyzują wymagania dotyczące ilości i rozmieszczenia, indywidualnych środków ratunkowych.
Zapisy te zawierają również zalecenia dotyczące sposobu i częstotliwości  prowadzenia ich okresowych przeglądów.


Pasy Ratunkowe

Pneumatyczne pasy ratunkowe spełniające wymagania Konwencji SOLAS, powinny być poddane kontroli technicznej w odstępach czasu nie dłuższych niż 12 miesiący.

Jako autoryzowany serwis firm:

  • SIOEN z marką MULLION,
  • Kadematic  

wykonujemy w pełnym zakresie, przeglądy okresowe i atestację, produkowanych przez nie, pneumatycznych pasów ratunkowych SOLAS oraz pneumatycznych pasów asekuracyjnych.
Dodatkowo oferujemy w okresach 12 i 24 miesięcy (wg zaleceń producenta)  przeglądy innych pneumatycznych pasów asekuracyjnych.
 
W przypadku zgłoszenia potrzeb, wykonujemy przeglądy techniczne, naprawy lub uzupełnienia w wyposażeniu wypornościowych pasów ratunkowych lub kamizelek asekuracyjnych.Koła Ratunkowe

W przypadku zgłoszenia potrzeb, wykonujemy przeglądy techniczne, naprawy lub uzupełnienia w wyposażeniu kół ratunkowych.


Kombinezony Ratunkowe


Jako autoryzowany serwis firm:

  • Hansen Protection (Helly-Hansen).
  • Sportis,

wykonujemy w pełnym zakresie, przeglądy okresowe i atestację, produkowanych przez nie różnego typu kombinezonów ratunkowych.

Stosownie do najnowszych zapisów w Konwencji SOLAS, oferujemy również okresowe przeglądy z jednoczesnym wykonaniem testu szczelności kombinezonów ratunkowych pozostałych producentów.powrót