Każda pneumatyczna tratwa ratunkowa, podlegająca wymaganiom Konwencji SOLAS, poddawana jest kontroli technicznej tzw. atestacji w autoryzowanej stacji serwisowej, w odstępach czasu przewidzianych dla danego typu sprzętu. 

 

Jako autoryzowana stacja serwisowa oferujemy kompleksową obsługę w zakresie przeglądu i atestacji pneumatycznych tratw ratunkowych poniższych producentów: 

  • RFD - Survitecgroup
  • DSB - Survitecgroup
  • Eurovinil - Survitecgroup
  • Zodiac - Survitecgroup
  • Toyo - Survitecgroup
  • Beaufort - Survitrcgroup

 

Wykonujemy atesty dla tratw spełniających wymagania Konwencji SOLAS oraz tratw dwustronnych - odkrytych ( tzw. platform), przeznaczonych do żeglugi na ograniczonym akwenie morskim.

Nowoczesne wyposażenie naszych stacji serwisowych, umożliwia nam wykonywanie pełnej gamy testów specjalnych dla tratw zrzucanych z burty, wodowanych żurawiem, samo-odwracalnych oraz o dużych gabarytach (pojemność od 35 do 102 osób).

W ramach posiadanych uprawnień, nasi specjaliści wykonują naprawy i uzupełnienia w wyposażeniu atestowanego sprzętu.

 

UWAGA ! W szczególnych przypadkach wg indywidualnych ustaleń, oferujemy - na czas atestacji - sprzęt zastępczy.powrót